جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
تکمیل و بهره‌برداری نهایی از ایستگاه‌های مترو محدوده شهرداری منطقه ۸ ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

تکمیل و بهره‌برداری نهایی از ایستگاه‌های مترو محدوده شهرداری منطقه ۸

تکمیل و بهره‌برداری نهایی از ایستگاه‌های مترو محدوده شهرداری منطقه ۸