پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
تکمیل و بهره‌برداری نهایی از ایستگاه‌های مترو محدوده شهرداری منطقه ۸ ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

تکمیل و بهره‌برداری نهایی از ایستگاه‌های مترو محدوده شهرداری منطقه ۸

تکمیل و بهره‌برداری نهایی از ایستگاه‌های مترو محدوده شهرداری منطقه ۸