جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
۱۴۰۰ تن آسفالت در سطح معابر منطقه۳ توزیع شد ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

۱۴۰۰ تن آسفالت در سطح معابر منطقه۳ توزیع شد

۱۴۰۰ تن آسفالت در سطح معابر منطقه۳ توزیع شد

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ