پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
تجلیل پیشکسوتان ورزشی از حمایت‌ شهرداری تبریز ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل پیشکسوتان ورزشی از حمایت‌ شهرداری تبریز

تجلیل پیشکسوتان ورزشی از حمایت‌ شهرداری تبریز

کارمندان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در جمع برترین‌های ورزش استان در سال ۹۸ ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

کارمندان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در جمع برترین‌های ورزش استان در سال ۹۸

کارمندان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در جمع برترین‌های ورزش استان در سال ۹۸