پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
تقاطع غیرهمسطح ارتش جهت جلوگیری از بار ترافیک آتی منطقه اجرا می شود ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تقاطع غیرهمسطح ارتش جهت جلوگیری از بار ترافیک آتی منطقه اجرا می شود

تقاطع غیرهمسطح ارتش جهت جلوگیری از بار ترافیک آتی منطقه اجرا می شود