سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
پنج نقطه تبریز، میزبان ایستگاه‌های کتاب ۲۱ آبان ۱۳۹۹

پنج نقطه تبریز، میزبان ایستگاه‌های کتاب

پنج نقطه تبریز، میزبان ایستگاه‌های کتاب

برگزاری ۶هزار و ۴۰۰برنامه فرهنگی توسط شهرداری تبریز در سال ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری ۶هزار و ۴۰۰برنامه فرهنگی توسط شهرداری تبریز در سال

برگزاری ۶هزار و ۴۰۰برنامه فرهنگی توسط شهرداری تبریز در سال

۲۷هزار نفر در مسابقه کتابخوانی شرکت کردند/ افزایش دوبرابری برنامه‌های فرهنگی در سال ۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۷هزار نفر در مسابقه کتابخوانی شرکت کردند/ افزایش دوبرابری برنامه‌های فرهنگی در سال ۹۸

۲۷هزار نفر در مسابقه کتابخوانی شرکت کردند/ افزایش دوبرابری برنامه‌های فرهنگی در سال ۹۸

فرهنگسرای رضوان، همگام با جهادگران عرصه بهداشت ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

فرهنگسرای رضوان، همگام با جهادگران عرصه بهداشت

فرهنگسرای رضوان، همگام با جهادگران عرصه بهداشت