جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
اعطای مجوز “نخستین موزه فوتبال کشور” به شهرداری تبریز ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

اعطای مجوز “نخستین موزه فوتبال کشور” به شهرداری تبریز

اعطای مجوز “نخستین موزه فوتبال کشور” به شهرداری تبریز

بازگشائی باند شمالی پل روگذر پیشقدم ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

بازگشائی باند شمالی پل روگذر پیشقدم

بازگشائی باند شمالی پل روگذر پیشقدم

زیرسازی خیابان فردوس در ائل گلی رو به اتمام است ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

زیرسازی خیابان فردوس در ائل گلی رو به اتمام است

زیرسازی خیابان فردوس در ائل گلی رو به اتمام است

احداث آبرو در جاده سلامت برای هدایت صحیح سیلاب ها ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

احداث آبرو در جاده سلامت برای هدایت صحیح سیلاب ها

احداث آبرو در جاده سلامت برای هدایت صحیح سیلاب ها

چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در ۲ کوی حوزه ائل گلی ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در ۲ کوی حوزه ائل گلی

چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در ۲ کوی حوزه ائل گلی