جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
بهسازی سنگفرش‌ها و تعریض پیاده‌روهای خیابان امام حد فاصل ارک تا طالقانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

بهسازی سنگفرش‌ها و تعریض پیاده‌روهای خیابان امام حد فاصل ارک تا طالقانی

بهسازی سنگفرش‌ها و تعریض پیاده‌روهای خیابان امام حد فاصل ارک تا طالقانی