جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
درباره آفت گیاهی «سوسک برگ خوار نارون» چه می‌دانیم؟ ۰۶ مهر ۱۳۹۹

درباره آفت گیاهی «سوسک برگ خوار نارون» چه می‌دانیم؟

درباره آفت گیاهی «سوسک برگ خوار نارون» چه می‌دانیم؟

کاشت انبوه ۱۰ هزار اصله درخت در شهرک خاوران از ابتدای سال۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاشت انبوه ۱۰ هزار اصله درخت در شهرک خاوران از ابتدای سال۹۹

کاشت انبوه ۱۰ هزار اصله درخت در شهرک خاوران از ابتدای سال۹۹

سازمان سیما و منظر موظف است درختان واقع در مسیر طرح تقاطع غیرهمسطح ارتش را به پارک باغشمال منتقل کند/ هیچ درختی قطع نمی شود ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

سازمان سیما و منظر موظف است درختان واقع در مسیر طرح تقاطع غیرهمسطح ارتش را به پارک باغشمال منتقل کند/ هیچ درختی قطع نمی شود

سازمان سیما و منظر موظف است درختان واقع در مسیر طرح تقاطع غیرهمسطح ارتش را به پارک باغشمال منتقل کند/ هیچ درختی قطع نمی شود