سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز

توسعه ۵ هکتاری فضای سبز عون بن علی با کاشت ۵ هزار اصله درخت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

توسعه ۵ هکتاری فضای سبز عون بن علی با کاشت ۵ هزار اصله درخت

توسعه ۵ هکتاری فضای سبز عون بن علی با کاشت ۵ هزار اصله درخت