جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
طرح گازسوز کردن خودروهای باری عمومی اجرا می شود ۲۱ تیر ۱۳۹۹

طرح گازسوز کردن خودروهای باری عمومی اجرا می شود

طرح گازسوز کردن خودروهای باری عمومی اجرا می شود