دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
اختصاص ۱۰میلیاردتومان از سوی شهرداری برای خرید و توزیع تجهیزات بهداشتی ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

اختصاص ۱۰میلیاردتومان از سوی شهرداری برای خرید و توزیع تجهیزات بهداشتی

اختصاص ۱۰میلیاردتومان از سوی شهرداری برای خرید و توزیع تجهیزات بهداشتی