شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند ۰۷ تیر ۱۳۹۹

اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند

اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند