سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند ۰۷ تیر ۱۳۹۹

اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند

اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند