پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
پرند، نمونه‌ای موفق برای مسکن‌سازی در بافت‌های ناکارآمد تبریز ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

پرند، نمونه‌ای موفق برای مسکن‌سازی در بافت‌های ناکارآمد تبریز

پرند، نمونه‌ای موفق برای مسکن‌سازی در بافت‌های ناکارآمد تبریز

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران