پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان

راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان