سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
استاندار تهران: توصیه می‌کنم رای دهندگان از استامپ استفاده نکنند ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

استاندار تهران: توصیه می‌کنم رای دهندگان از استامپ استفاده نکنند

استاندار تهران: توصیه می‌کنم رای دهندگان از استامپ استفاده نکنند