شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
استاندار تهران: توصیه می‌کنم رای دهندگان از استامپ استفاده نکنند ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

استاندار تهران: توصیه می‌کنم رای دهندگان از استامپ استفاده نکنند

استاندار تهران: توصیه می‌کنم رای دهندگان از استامپ استفاده نکنند