دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
رفع نواقص ترافیکی برای افتتاح آزادراه تبریز-سهند ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

رفع نواقص ترافیکی برای افتتاح آزادراه تبریز-سهند

رفع نواقص ترافیکی برای افتتاح آزادراه تبریز-سهند