سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

کلنگ‌زنی ۲پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به سمت میدان شهید فهمیده و احداث خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کلنگ‌زنی ۲پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به سمت میدان شهید فهمیده و احداث خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر

کلنگ‌زنی ۲پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به سمت میدان شهید فهمیده و احداث خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر