پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
آغاز فاز سوم اکران بیلبوردهای کرونایی در تبریز ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

آغاز فاز سوم اکران بیلبوردهای کرونایی در تبریز

آغاز فاز سوم اکران بیلبوردهای کرونایی در تبریز

اختصاص ۱۰میلیاردتومان از سوی شهرداری برای خرید و توزیع تجهیزات بهداشتی ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

اختصاص ۱۰میلیاردتومان از سوی شهرداری برای خرید و توزیع تجهیزات بهداشتی

اختصاص ۱۰میلیاردتومان از سوی شهرداری برای خرید و توزیع تجهیزات بهداشتی