پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
موفقیت‌های شهرداری تبریز مرهون زحمات کارگران است/ امسال، سال شکوفایی شهرداری تبریز است ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

موفقیت‌های شهرداری تبریز مرهون زحمات کارگران است/ امسال، سال شکوفایی شهرداری تبریز است

موفقیت‌های شهرداری تبریز مرهون زحمات کارگران است/ امسال، سال شکوفایی شهرداری تبریز است

کارگران در هسته اصلی شهرداری قرار دارند/ شرایط کار و معیشت کارگران تسهیل می‌شود ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

کارگران در هسته اصلی شهرداری قرار دارند/ شرایط کار و معیشت کارگران تسهیل می‌شود

کارگران در هسته اصلی شهرداری قرار دارند/ شرایط کار و معیشت کارگران تسهیل می‌شود

کارگران تمام عمر خود را صرف خدمت صادقانه به مردم می کنند ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

کارگران تمام عمر خود را صرف خدمت صادقانه به مردم می کنند

کارگران تمام عمر خود را صرف خدمت صادقانه به مردم می کنند