شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
صدور ۱۶۵ فقره پروانه ساخت از ابتدای سال جاری ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

صدور ۱۶۵ فقره پروانه ساخت از ابتدای سال جاری

شهردار منطقه ۴ تبریز از صدور ۱۶۵ فقره پروانه ساختمانی از ابتدای سال جاری تا به امروز خبر داد.