دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
اطفاء سریع آتش سوزی پاساژ شیخ‌صفی ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

اطفاء سریع آتش سوزی پاساژ شیخ‌صفی

اطفاء سریع آتش سوزی پاساژ شیخ‌صفی

آتش سوزی اتوبوس بر روی پل سردرود صدمات جانی نداشت ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

آتش سوزی اتوبوس بر روی پل سردرود صدمات جانی نداشت

آتش سوزی اتوبوس بر روی پل سردرود صدمات جانی نداشت

مه‌پاش جدید سازمان آتش نشانی تبریز رو نمایی شد ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مه‌پاش جدید سازمان آتش نشانی تبریز رو نمایی شد

مه‌پاش جدید سازمان آتش نشانی تبریز رو نمایی شد