جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز

شهروندان از تجمع در آرامستان های سطح شهر و زیارت اهل قبور خودداری کنند ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

شهروندان از تجمع در آرامستان های سطح شهر و زیارت اهل قبور خودداری کنند

شهروندان از تجمع در آرامستان های سطح شهر و زیارت اهل قبور خودداری کنند