چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است

تغییرات مدیریتی جدید در مناطق و سازمان‌های شهرداری ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییرات مدیریتی جدید در مناطق و سازمان‌های شهرداری

تغییرات مدیریتی جدید در مناطق و سازمان‌های شهرداری

بیش از دومسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوید ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

بیش از دومسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوید

بیش از دومسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوید