جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
کاهش تردد خودروها از اولویت های مهم سازمان ترافیک است ۰۶ مهر ۱۳۹۹

کاهش تردد خودروها از اولویت های مهم سازمان ترافیک است

کاهش تردد خودروها از اولویت های مهم سازمان ترافیک است

تخلفات پارک حاشیه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

تخلفات پارک حاشیه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد

تخلفات پارک حاشیه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد

آغاز صدور مجوز ترافیکی برای پروژه های عمرانی ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

آغاز صدور مجوز ترافیکی برای پروژه های عمرانی

آغاز صدور مجوز ترافیکی برای پروژه های عمرانی

ضدعفونی مستمر پارکینگ ها و تجهیزات پارکبانی ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

ضدعفونی مستمر پارکینگ ها و تجهیزات پارکبانی

ضدعفونی مستمر پارکینگ ها و تجهیزات پارکبانی