پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
حفظ آمادگی عملیاتی، اولویت مهم سازمان آتش نشانی ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

حفظ آمادگی عملیاتی، اولویت مهم سازمان آتش نشانی

حفظ آمادگی عملیاتی، اولویت مهم سازمان آتش نشانی