جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
آغاز فعالیت پایانه‌های مسافربری تبریز از امروز ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

آغاز فعالیت پایانه‌های مسافربری تبریز از امروز

آغاز فعالیت پایانه‌های مسافربری تبریز از امروز

تعطیلی ترمینال تا ۲۳ فروردین/ فعالیت غیرقانونی در قالب مسافربری ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

تعطیلی ترمینال تا ۲۳ فروردین/ فعالیت غیرقانونی در قالب مسافربری

تعطیلی ترمینال تا ۲۳ فروردین/ فعالیت غیرقانونی در قالب مسافربری