جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است

راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان

راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان