پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
کلنگ‌زنی پارک بزرگ تبریز در آینده‌ای نزدیک/ تحقق آرزوی ۶۰ساله تبریزی‌ها ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

کلنگ‌زنی پارک بزرگ تبریز در آینده‌ای نزدیک/ تحقق آرزوی ۶۰ساله تبریزی‌ها

کلنگ‌زنی پارک بزرگ تبریز در آینده‌ای نزدیک/ تحقق آرزوی ۶۰ساله تبریزی‌ها

عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود

عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود