دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
نصب سازه‌های تبلیغات انتخاباتی توسط شهرداری منطقه۴ تبریز ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

نصب سازه‌های تبلیغات انتخاباتی توسط شهرداری منطقه۴ تبریز

نصب سازه‌های تبلیغات انتخاباتی توسط شهرداری منطقه۴ تبریز