پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
شروع ساماندهی آسفالت قطعه ۶۰۰ متری اتوبان پاسداران ۲۸ مهر ۱۳۹۹

شروع ساماندهی آسفالت قطعه ۶۰۰ متری اتوبان پاسداران

شروع ساماندهی آسفالت قطعه ۶۰۰ متری اتوبان پاسداران