یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳
طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری  در منطقه تاریخی شهر به خیابان شریعتی رسید ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری در منطقه تاریخی شهر به خیابان شریعتی رسید

طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری در منطقه تاریخی شهر به خیابان شریعتی رسید