جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
شروع ساماندهی آسفالت قطعه ۶۰۰ متری اتوبان پاسداران ۲۸ مهر ۱۳۹۹

شروع ساماندهی آسفالت قطعه ۶۰۰ متری اتوبان پاسداران

شروع ساماندهی آسفالت قطعه ۶۰۰ متری اتوبان پاسداران

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری