دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است