چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
پس از شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف بنزین هستیم ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

پس از شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف بنزین هستیم

پس از شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف بنزین هستیم