سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
دستور شهردار تبریز برای نصب تونل ضد عفونی «اُزن» در ورودی ساختمان‌های اداری شهرداری ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

دستور شهردار تبریز برای نصب تونل ضد عفونی «اُزن» در ورودی ساختمان‌های اداری شهرداری

دستور شهردار تبریز برای نصب تونل ضد عفونی «اُزن» در ورودی ساختمان‌های اداری شهرداری