جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
اجرای مرحله سوم ضدعفونی معابر تبریز توسط سازمان آتش نشانی ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

اجرای مرحله سوم ضدعفونی معابر تبریز توسط سازمان آتش نشانی

اجرای مرحله سوم ضدعفونی معابر تبریز توسط سازمان آتش نشانی

شستشوی دیواره‌ها، ستون‌ها و عرشه پل روگذر ابوریحان ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شستشوی دیواره‌ها، ستون‌ها و عرشه پل روگذر ابوریحان

شستشوی دیواره‌ها، ستون‌ها و عرشه پل روگذر ابوریحان

باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو

باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو

سال آینده یک پارک ۶ هکتاری در حاشیه اتوبان کسایی احداث می شود ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

سال آینده یک پارک ۶ هکتاری در حاشیه اتوبان کسایی احداث می شود

سال آینده یک پارک ۶ هکتاری در حاشیه اتوبان کسایی احداث می شود

پخش ۲۵۰ کیسه نمک در مدارس سطح حوزه شهرداری منطقه ۳ تبریز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

پخش ۲۵۰ کیسه نمک در مدارس سطح حوزه شهرداری منطقه ۳ تبریز

پخش ۲۵۰ کیسه نمک در مدارس سطح حوزه شهرداری منطقه ۳ تبریز

اجرای عملیات پی‌کنی در کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید ناصر مقدم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اجرای عملیات پی‌کنی در کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید ناصر مقدم

اجرای عملیات پی‌کنی در کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید ناصر مقدم

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد