جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری