پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود

کاشت ۹ هزار اصله درخت و درختچه در پارک مدافعان سلامت ۲۸ مهر ۱۳۹۹

کاشت ۹ هزار اصله درخت و درختچه در پارک مدافعان سلامت

کاشت ۹ هزار اصله درخت و درختچه در پارک مدافعان سلامت

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد

پروژه مقاوم سازی روگذر تقاطع ۲۹ بهمن وارد فاز آرماتوربندی شد ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

پروژه مقاوم سازی روگذر تقاطع ۲۹ بهمن وارد فاز آرماتوربندی شد

پروژه مقاوم سازی روگذر تقاطع ۲۹ بهمن وارد فاز آرماتوربندی شد

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد

پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی(یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدودشدن روان آبها ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی(یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدودشدن روان آبها

پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی(یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدودشدن روان آبها