جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
ضرورت تسریع در اجرای پروژه بازسازی رمپ دسترسی اتوبان پاسداران به بلوار باغمیشه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

ضرورت تسریع در اجرای پروژه بازسازی رمپ دسترسی اتوبان پاسداران به بلوار باغمیشه

ضرورت تسریع در اجرای پروژه بازسازی رمپ دسترسی اتوبان پاسداران به بلوار باغمیشه

شروع بهسازی و رفع خطر در خیابان صفای باغمیشه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

شروع بهسازی و رفع خطر در خیابان صفای باغمیشه

شروع بهسازی و رفع خطر در خیابان صفای باغمیشه

مسیر کوی گاز در باغمیشه با اصلاحات هندسی دوبانده می شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

مسیر کوی گاز در باغمیشه با اصلاحات هندسی دوبانده می شود

مسیر کوی گاز در باغمیشه با اصلاحات هندسی دوبانده می شود