پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود

ایمان غنی‌زاده سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه شد ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

ایمان غنی‌زاده سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه شد

ایمان غنی‌زاده سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه شد