جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران