جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
تحقق ۹۴/۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۷ تبریز ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تحقق ۹۴/۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۷ تبریز

تحقق ۹۴/۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۷ تبریز

هوش مصنوعی و جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در آینده ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

هوش مصنوعی و جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در آینده

هوش مصنوعی و جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در آینده