سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
ماجرای ارتباط خودروی فرسوده و واردات ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

ماجرای ارتباط خودروی فرسوده و واردات

انتشار مفاد آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، با توجه به اینکه به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای واردات اشاره کرده است، سبب شد که جریان‌سازی دروغی در بازار به راه بیفتد و پای خودروی فرسوده نیم میلیاردی را به آگهی‌های فروش باز کند؛ اما...