دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
قدردانی از مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در جلسه علنی شورای شهر ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

قدردانی از مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در جلسه علنی شورای شهر

قدردانی از مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در جلسه علنی شورای شهر

رواج بی‌قانونی در قبال کارگران/ضرورت ورود رییس قوه قضاییه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

رواج بی‌قانونی در قبال کارگران/ضرورت ورود رییس قوه قضاییه

رواج بی‌قانونی در قبال کارگران/ضرورت ورود رییس قوه قضاییه