جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
تداوم اجرای عملیات ضدعفونی معابر در شهرداری منطقه ۶ تبریز ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

تداوم اجرای عملیات ضدعفونی معابر در شهرداری منطقه ۶ تبریز

تداوم اجرای عملیات ضدعفونی معابر در شهرداری منطقه ۶ تبریز

ضدعفونی معابر و آگاه‌سازی شهروندان نتایج قابل قبولی دارد ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

ضدعفونی معابر و آگاه‌سازی شهروندان نتایج قابل قبولی دارد

ضدعفونی معابر و آگاه‌سازی شهروندان نتایج قابل قبولی دارد

تداوم ضدعفونی و گندزدایی معابر و محلات شهر توسط مناطق دهگانه شهرداری تبریز ۰۵ فروردین ۱۳۹۹

تداوم ضدعفونی و گندزدایی معابر و محلات شهر توسط مناطق دهگانه شهرداری تبریز

تداوم ضدعفونی و گندزدایی معابر و محلات شهر توسط مناطق دهگانه شهرداری تبریز

عملیات ضدعفونی معابر منطقه ۱۰ همچنان ادامه دارد ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

عملیات ضدعفونی معابر منطقه ۱۰ همچنان ادامه دارد

عملیات ضدعفونی معابر منطقه ۱۰ همچنان ادامه دارد