جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
نقش پروژه‌های منطقه۴ در تسریع طرح تفصیلی کلان‌شهر تبریز حایز اهمیت است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

نقش پروژه‌های منطقه۴ در تسریع طرح تفصیلی کلان‌شهر تبریز حایز اهمیت است

نقش پروژه‌های منطقه۴ در تسریع طرح تفصیلی کلان‌شهر تبریز حایز اهمیت است