پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
جلوگیری از تردد افراد مشکوک به کرونا در آذربایجان‌شرقی ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

جلوگیری از تردد افراد مشکوک به کرونا در آذربایجان‌شرقی

جلوگیری از تردد افراد مشکوک به کرونا در آذربایجان‌شرقی