دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
بررسی مشکلات شرکت‌های فعال حوزه پسماندهای بیمارستانی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی مشکلات شرکت‌های فعال حوزه پسماندهای بیمارستانی

بررسی مشکلات شرکت‌های فعال حوزه پسماندهای بیمارستانی

کارگران تمام عمر خود را صرف خدمت صادقانه به مردم می کنند ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

کارگران تمام عمر خود را صرف خدمت صادقانه به مردم می کنند

کارگران تمام عمر خود را صرف خدمت صادقانه به مردم می کنند

۸۴۰ هزار لیتر محلول برای شهرداری های مناطق تهیه و توزیع شده است ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

۸۴۰ هزار لیتر محلول برای شهرداری های مناطق تهیه و توزیع شده است

۸۴۰ هزار لیتر محلول برای شهرداری های مناطق تهیه و توزیع شده است

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری همکاری می‌کنند ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری همکاری می‌کنند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری همکاری می‌کنند