سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
اعطای مجوز “نخستین موزه فوتبال کشور” به شهرداری تبریز ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

اعطای مجوز “نخستین موزه فوتبال کشور” به شهرداری تبریز

اعطای مجوز “نخستین موزه فوتبال کشور” به شهرداری تبریز

بازگشائی باند شمالی پل روگذر پیشقدم ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

بازگشائی باند شمالی پل روگذر پیشقدم

بازگشائی باند شمالی پل روگذر پیشقدم

تسریع در عملیات اجرائی پارک کودک از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

تسریع در عملیات اجرائی پارک کودک از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز

تسریع در عملیات اجرائی پارک کودک از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز

تداوم احداث دیوار حائل سنگی کوی نیکان ولیعصر جنوبی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

تداوم احداث دیوار حائل سنگی کوی نیکان ولیعصر جنوبی

تداوم احداث دیوار حائل سنگی کوی نیکان ولیعصر جنوبی

تداوم عملیات خاکبرداری قسمت شمالی پل همسان کابلی تبریز ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

تداوم عملیات خاکبرداری قسمت شمالی پل همسان کابلی تبریز

تداوم عملیات خاکبرداری قسمت شمالی پل همسان کابلی تبریز

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی