سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری

آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران

آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران

بازارچه صنایع دستی درب استانبول، آماده افتتاح ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

بازارچه صنایع دستی درب استانبول، آماده افتتاح

بازارچه صنایع دستی درب استانبول، آماده افتتاح

عملیات سنگفرش بازار کفاشان و پشت بازار امیر ادامه دارد ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

عملیات سنگفرش بازار کفاشان و پشت بازار امیر ادامه دارد

عملیات سنگفرش بازار کفاشان و پشت بازار امیر ادامه دارد